Ankara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina Yönetimi
7/24 Arayabilirsiniz...
info@eminolgrup.com
Çankaya/ANKARA

Toplantıya Davet Mektubu Örneği

Toplantıya Davet Mektubu Örneği

……………………………..………..Apartmanı Kat Maliklerine

Kat Malikleri Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere .. /.. 20.. günü, saat ….’da, ….no’lu dairede olağan (veya olağanüstü) olarak  toplanacaktır.

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın … / .. /20…. günü, saat ….’da, ..no’lu dairede yapılacaktır. Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur. … / … /  20..

……………. Apartmanı Yöneticisi (Adı, Soyadı, imza, Kaşe)

Gündem:

  1. Açılış, yoklama ve toplantı başkanının seçimi,
  2. Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması,
  3. Yeni yönetici seçimi ve denetçi seçimi,
  4. Dilekler,
  5. Kapanış
Previous Post
SİTE SAKİN GİRİŞİ