Ankara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina Yönetimi
7/24 Arayabilirsiniz...
info@eminolgrup.com
Çankaya/ANKARA

Ortak Alana Tecavüz Dilekçesi

Ortak Alana Tecavüz Dilekçesi

(İl Merkezlerinde Valiliğe Komşu Hakkına Tecavüzü Şikayet ) Valilik Makamına

Şikayetçi: (Adı, Soyadı, Adresi) Şikayet Edilen: (Adı, Soyadı, Adresi)

Konusu: 3091 Sayılı Kanuna Muhalefet.

Tarihi: (Tecavüzün Vukuu bulduğu tarih yazılır.)

Olaylar: (…….) ili, (………….) İlçesi, (………..) mahallesi, (……….) caddesi, (……………)  sokakta, (….) ada, (….) parselde bulunan (……..) kapı numaralı, apartmanın paydaşlarındanım. Bitişik apartman komşumuz, şikayet olunan şahıs bir bölümünü özel aracının garajı olarak kullanmaktadır. Bütün ikazlarımıza rağmen 10 günden beri bu fiili durumu kaldırmamakta ısrar   etmektedir.

3091 sayılı “Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzün Önlenmesi Hakkındaki Kanun” un 4. Maddesine göre tecavüzün men’ine karar verilerek yasal işlemlerin yapılmasını arz ederim.

(Tarih …./…./……)

Şikayetçi

(Adı-Soyadı, İmza)

(İlçe Merkezlerinde Kaymakamlığa Komşu Hakkına Tecavüzü Şikayet ) Kaymakamlık Makamına

Şikayetçi: (Adı, Soyadı, Adresi) Şikayet Edilen: (Adı, Soyadı, Adresi)

Konusu: 3091 Sayılı Kanuna Muhalefet.

Tarihi: (Tecavüzün Vukuu bulduğu tarih yazılır.)

Olaylar: 1. (…….) ili, (………….) İlçesi, (………..) mahallesi, (……….) caddesi, (……………) sokakta, (….) ada, (….) parselde bulunan (……..) kapı numaralı, apartmanın paydaşı  ve………no’lu bağımsız bölümün malik ve zilyediyim.

  1. Şikayet olunan …………………., komşu apartmanda …………. No’lu dairenin malikidir.
  2. Şikayet olunan ……………………., …/…/20.. tarihinde, ana gayrimenkulümüzün bahçe duvarına haklı bir sebebi olmadığı halde tecavüz ederek, oradan kapı  açmıştır.
  3. Zilyedlik ve mülkiyet hakkıma yapılan bu tecavüzün önlenmesine karar verilmesini arz

(Tarih …./…./……)

Previous Post
Newer Post
SİTE SAKİN GİRİŞİ