Ankara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina Yönetimi
7/24 Arayabilirsiniz...
info@eminolgrup.com
Çankaya/ANKARA

Komşu Rahatsızlık Dilekçesi

Komşu Rahatsızlık Dilekçesi

(……..…) Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne Davacı: (Yöneticinin Adı, Soyadı ve Adresi) Davalı: (Kat Malikinin Adı, Soyadı, Adresi)

Konusu: Kat Maliki (veya Kiracı) bulunan davalının bağımsız  bölümünün

……………. (çekilmez hali…….kumarhane olarak işlettiği vs.) sebebiyle mülkiyet hakkının devri talep edilmektedir.

Olay: (…….) İli, (………….) İlçesi, (………..) mahallesi, (……….) caddesi, (……………) sokakta, (….) ada, (….) parselde bulunan (…) kapı numaralı apartmanın, (………) bağımsız bölüm maliki olan davalının, (…………) apartmanın (çekilmez hali…….kumarhane olarak işlettiği vs.) sebebiyle, bağımsız bölümün diğer kat maliklerine arsa payları oranında mülkiyet hakkının devredilmesi için işbu dava açılmış bulunmaktadır. Diğer kat maliklerinin ad ve soyadları ile arsa paylarını gösteren liste ile yönetici olarak bu davayı açmama yetki veren Kat Malikleri kurulunun kararı dilekçe ekinde sunulmuştur.

Hukuki Dayanak: Kat Mülkiyeti Kanunu Md.25 ve ilgili  mevzuat.

Deliller: Tapu Sicil kaydı, Yönetim Planı, Kat Malikleri Kurulu Kararı, İhtarname ve diğer deliller.

Sonuç ve İstek: Davalı kat malikinin (……….) no’lu bağımsız bölümünün dava tarihindeki değeri kendisine ödenmek kaydıyla, mülkiyetinin diğer ket maliklerine arsa payları oranında devredilmesini ve yargılama giderlerinin Davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim. (  Tarih……/…./…..)

Davacı-Yönetici (Adı-Soyadı, İmza)

Ekler: Ek 1- Kat maliklerinin, adı, soyadı ve arsa payları  listesi.

Ek 2- Yöneticiye dava açma yetkisi veren kat malikleri kurulu kararı

Previous Post
Newer Post
SİTE SAKİN GİRİŞİ