Ankara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina Yönetimi
7/24 Arayabilirsiniz...
info@eminolgrup.com
Çankaya/ANKARA

Blog Standard

Toplantıya Davet Mektubu Örneği

Toplantıya Davet Mektubu Örneği ……………………………..………..Apartmanı Kat Maliklerine Kat Malikleri Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere .. /.. 20.. günü, saat ….’da, ….no’lu dairede olağan (veya olağanüstü) olarak  toplanacaktır. Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın … / .. /20…. günü, saat ….’da, ..no’lu dairede yapılacaktır. Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları […]
Read more

Personel İhbarname Örneği

Personel İhbarname Örneği İşyerinin Ünvanı: Faaliyet Konusu: Adresi: Sayı: İhtar Bildirimi İşçinin Adı Soyadı: T.C Kimlik No: Çalıştığı bölüm: Adresi: Haksız Davranışın Tarihi: Yeri ve saati: Yasal dayanağı: İhtarın Konusu İşyerinde iş saatleri içinde kural olarak departmanınızda çalışmalarınızı sürdürmeniz gerekmesine rağmen, bu kurala aykırı olarak; …./…./…tarihinde saat ……de……………….bölümünde,……/…./….tarihinde, saat ….den itibaren………….. bölümünde, iş ile ilişkili olmayan özel […]
Read more

Ortak Alana Tecavüz Dilekçesi

Ortak Alana Tecavüz Dilekçesi (İl Merkezlerinde Valiliğe Komşu Hakkına Tecavüzü Şikayet ) Valilik Makamına Şikayetçi: (Adı, Soyadı, Adresi) Şikayet Edilen: (Adı, Soyadı, Adresi) Konusu: 3091 Sayılı Kanuna Muhalefet. Tarihi: (Tecavüzün Vukuu bulduğu tarih yazılır.) Olaylar: (…….) ili, (………….) İlçesi, (………..) mahallesi, (……….) caddesi, (……………)  sokakta, (….) ada, (….) parselde bulunan (……..) kapı numaralı, apartmanın paydaşlarındanım. […]
Read more

Mahkemeden Yönetici Atanması İstek Dilekçesi

Mahkemeden Yönetici Atanması İstek Dilekçesi (……………….) Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne Davacı: (Adı, Soyadı ve Adresi) Vekili: Davalı: Konusu: Apartman Yöneticisi Atanması İstemimizdir. Açıklamalar: 1. Müvekkilimiz (……..) adresinde bulunan (……….) Apartmanında oturmaktadır. 20 Daireli apartmanda, (………) tarihinde son yapılan genel kurul toplantısında tartışma çıkmış ve yönetici seçmek mümkün olmamıştır. 2. Apartman oldukça sorunlu bir binadır. Deprem nedeni ile […]
Read more

Komşu Rahatsızlık Dilekçesi

Komşu Rahatsızlık Dilekçesi (……..…) Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne Davacı: (Yöneticinin Adı, Soyadı ve Adresi) Davalı: (Kat Malikinin Adı, Soyadı, Adresi) Konusu: Kat Maliki (veya Kiracı) bulunan davalının bağımsız  bölümünün ……………. (çekilmez hali…….kumarhane olarak işlettiği vs.) sebebiyle mülkiyet hakkının devri talep edilmektedir. Olay: (…….) İli, (………….) İlçesi, (………..) mahallesi, (……….) caddesi, (……………) sokakta, (….) ada, (….) […]
Read more
SİTE SAKİN GİRİŞİ