Ankara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina Yönetimi
7/24 Arayabilirsiniz...
info@eminolgrup.com
Çankaya/ANKARA

Haksız Müdahale Dilekçesi

Haksız Müdahale Dilekçesi

(Binaya Müdahale Eden (Balkon Kapatan) Daireye Dava) (…) Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Davacı: (Yöneticinin Adı, Soyadı ve Adresi)

Davalı: (Kat Malikinin Adı, Soyadı, Adresi) veya (Kiracının Adı, Soyadı ve  Adresi)

Konusu: Kat Maliki (veya Kiracı) bulunan davalı kat maliklerinin olurunu almadan bağımsız

bölümünün balkonunu genişletmiş bulunmaktadır. Yapılan bu müdahalenin önlenerek eski haline

dönüştürülmesi talep edilmektedir.

Olay: (…….) İli, (………….) İlçesi, (………..) mahallesi, (……….) caddesi, (……………) sokakta,

(….) ada, (….) parselde bulunan (…) kapı numaralı, apartmanın paydaşlarındanım. Davalıya ait bağımsız

bölümün salon balkonu plan dışı olarak Kat Maliklerinin oluru alınmadan büyütülerek Kat Mülkiyeti

Kanunu’nun 19.maddesine muhalefet edilmiştir. Yukarıda açıklanan nedenlerle söz konusu bağımsız

bölümün eski haline getirilmesi için dava açılmış  bulunmaktadır.

Hukuki Dayanak: Kat Mülkiyeti Kanunu Md.19, 33 ve ilgili mevzuat.

Deliller: Tapu Sicil kaydı, Keşif, Bilirkişi incelemesi, ve diğer deliller.

Sonuç ve İstek: Davalıya ait bağımsız bölümün salon balkonu plan dışı olarak Kat Maliklerinin oluru

alınmadan büyütülmesi nedeniyle bu müdahalenin önlenmesi, söz konusu balkonun eski haline

getirilmesi ve yargılama giderlerinin Davalıya ödettirilmesini arz ve talep ederim. 

( Tarih……/…./…..)

Previous Post
Newer Post
SİTE SAKİN GİRİŞİ