Ankara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina Yönetimi
7/24 Arayabilirsiniz...
info@eminolgrup.com
Çankaya/ANKARA

Personel İhbarname Örneği

Personel İhbarname Örneği

İşyerinin Ünvanı:

Faaliyet Konusu: Adresi:

Sayı:

İhtar Bildirimi İşçinin

Adı Soyadı:

T.C Kimlik No: Çalıştığı bölüm: Adresi:

Haksız Davranışın Tarihi:

Yeri ve saati: Yasal dayanağı: İhtarın Konusu

İşyerinde iş saatleri içinde kural olarak departmanınızda çalışmalarınızı sürdürmeniz gerekmesine rağmen, bu kurala aykırı olarak; …./…./…tarihinde saat ……de……………….bölümünde,……/…./….tarihinde, saat ….den itibaren………….. bölümünde, iş ile ilişkili olmayan özel sohbetlerde bulunduğunuz ve çalışma saatlerinde iş arkadaşlarınızı işlerini aksatmaya sebep olacak şekilde gereksiz yere meşgul ettiğiniz şahitler ile tespit edilmiştir.

İşyerinin düzeni bütün çalışanların işyeri kurallarına uymasına bağlıdır. Ve bu kuralları siz iyi biliyorsunuz. İşyerinde çalışma saatleri içinde gerek kendiniz işinizi aksatarak gerekse çalışan iş arkadaşlarınızın çalışmalarını bir vesile ile engelleyerek çalışma düzeninin bozulmasına neden olmaktasınız. Bu davranışınızın kötü örnek teşkil ettiği ve bundan sonra bu tür davranışları tekrar etmeniz halinde iş sözleşmenizin feshedileceğini ihtar ederiz.

İşveren veya vekili

Adı, Soyadı ve İmzası

……./..…./……tarihinde tebellüğ ettim/tebellüğden kaçınılmıştır.

Tanıklar

Adı Soyadı Adı soyadı Adı Soyadı İmza İmza İmza

Previous Post
Newer Post
SİTE SAKİN GİRİŞİ