Ankara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina YönetimiAnkara Site Bina Yönetimi
7/24 Arayabilirsiniz...
info@eminolgrup.com
Çankaya/ANKARA

Hukuk Danışmanlık Hizmetleri

Hukuk Danışmanlık Hizmetleri

Eminol Grup Ankara Site Bina Yönetimi olarak Site/Apartmanlarda, kat malikleri ve kiracıların gayrimenkul hukuku konusunda karşılaştıkları veya ileride olması muhtemel hukuki riskleri önceden öngörerek gerekli desteği vermekte, Hukuk Hizmetlerimiz çerçevesinde Avukatlarımız, site yönetimi, bina yönetimi ve apartman yönetimi konularında en faydalı çözümü bulmak için sizlere yardımcı olmaktadırlar.

Komşuluk ilişkileri içerisinde uzlaşılamayan durumlarda ve yönetim planında hükmü bulunmayan hallerde; kat mülkiyeti hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku ve ilgili yasa hükümlerinin uygulanması için gerekli tedbirlerin alınması,

• Aidat borçlarını ödemeyen kat maliklerine ihtarname gönderilmesi,

• Gönderilmiş olan ihtar mektuplarına olumlu dönüşler alınmaz ise avukatımız aracılığıyla yasal takiplerin başlatılması,

 • Binaya yapılan tüm resmi kurumlardan gelen evrakların teslim alınması zamanında ve süresinde cevaplarının yazılması,

• Yapılan icra takiplerine itirazlar olur ise itirazın iptali davalarının açılması ve sonuçlandırılması.
• Borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat malikleri ve 3. şahıslar hakkında noter kanalıyla ihtar ve ihbarname çekilmesi, gerektiğinde alacak davası açılması,

SİTE SAKİN GİRİŞİ